SOLÁRNÍ SYSTÉMY

"SLUNCE VÁM FAKTURU NEPOŠLE"


Slunce se řadí mezi alternativní zdroje a jeho význam roste v souvislosti s růstem cen fosilních paliv a znečištěním atmosféry. V domácnosti a jiných objektech je možné využít solární techniku pro ohřev vody na mytí (TV), pro ohřev bazénu (BAZ) a pro podporu topení (AKU).

Princip funkce solárních kolektorů


Viditelné záření se přeměňuje v solárních kolektorech (na absorberech) na teplo, které odnímá proudící kapalina (nejčastěji nemrznoucí směs). Teplo se předává přes výměník vodě, kterou chceme ohřívat – pitná voda (PV) se ohřívá na teplou vodu (TV), topná voda se ohřívá pro předání tepla v radiátorech, podlahových trubkách nebo konvertorech a bazénová voda se ohřívá většinou  ve filtračním okruhu bazénu. Tento princip je ovlivňován dvěma základními faktory.

Geografické podmínky

Sluneční záření má různou intenzitu podle zeměpisné šířky, podle nadmořské výšky, podle míry znečištění v atmosféře
a částečně podle charakteru krajiny.


Meteorologické podmínky

Nejvíce ovlivňuje solární techniku oblačnost, mlhy a teploty. Oblačnost a mlhy snižují intenzitu záření. S nižší teplotou se snižuje účinnost kolektorů.

 

 

 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Hodin svitu 56 119 125 168 239 253 230 223 162 121 58 47 1800
Dopad záření kWh 23 48 66 105 145 159 146 130 85 58 25 25 1023

 

Vlastnosti kolektorů

Existuje velké množství typů kolektorů. V praxi se nejvíce používají kolektory ploché
a trubicové.

Ploché kolektory

Jsou většinou atmosférické ( vnitřek kolektoru není hermeticky oddělen od okolí  ). Mají obdélníkový tvar, z horní strany je kolektor krytý sklem, pod nímž je absorber, který má ze spodní strany tepelnou izolaci. Poslední vrstvu tvoří vlastní plechová vana kolektoru. Použité materiály: nosná konstrukce bývá často z Al, absorber pak Cu nebo Al. Do absorberu jsou nalisovány, naletovány nebo navařeny trubky, kterými prochází nemrznoucí směs. Povrch absorberu je pokryt černou barvou nebo selektivní vrstvou. Pro zabránění zpětnému vyzařování tepla z absorbéru je u kolektorů používané speciální kalené sklo s reflexní vrstvou, které odrazí část vyzařovaného tepla zpátky na absorber . V našich zeměpisných podmínkách doporučujeme pro celoroční použití pouze kolektory se selektivní vrstvou.

 

Trubicové kolektory

Trubicové kolektory jsou tvořeny soustavou skleněných trubic s dvojitou stěnou které jsou vakuové, čímž tyto trubice výborně tepelně oddělují měděný absorber od okolního prostředí. Tato schopnost výrazně zvišuje jejich výkonost zvláště v zimním období.

 

Sklon a orientace kolektorů


Slunce během roku mění výšku nad obzorem a zároveň se během dne pohybuje od východu k západu. Doporučený celoroční sklon kolektoru je 45° (40–50°), pro použití v létě (chaty) – sklon 30°, systém pro podporu vytápění – sklon 65–70°. Většinou kopíruje sklon střechy, pokud je sklon příliš malý, montuje se vzpěra, která úhel kolektoru zvětší. Nejlepší orientace je na jih. Prakticky se příliš výkon kolektorů nezmění, pokud budou orientovány ve výseči JV – J – JZ. V případě, že orientace střechy je západ–východ, doporučujeme instalaci kolektorů s podepřenou konstrukcí, tak aby se kolektorové pole orientovalo na jihozápad.Další možností je rozdělení kolektorového pole na dvě. První pole na východ,druhé na západ. V tomto případě je zapotřebí větší počet kolektorů.

sebesta_24[1].png