Tepelná čerpadla

Vytápění tepelným čerpadlem patří k nejmodernějším a k neůspornějším systémům vytápění na trhu, při stále rostoucích cenách energií je toto vytápění čím dál výhodnější.

Princip tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie. Jejich principem je že odebírají teplo z nějakého vnějšího zdroje, jako je vzduch, země, nebo voda a tuto získanou energii převedenou pomocí kompresoru a chladivového okruhu využívají pro potřeby vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Tento proces vyžaduje pouze cca 30 % elektrické energie, což je velice ekonomicky výhodné. Tepelná čerpadla se v zahraniční využívají pro vytápění naprosto běžně již několik desítek let, a proto lze s jistotou říci, že se nejedná o žádnou módní technicky dosud nevyspělou záležitost. Jejich většímu rozšíření u nás dosud bránily velmi nízké ceny energií, které prodlužovaly ekonomickou návratnost vyšších pořizovacích nákladů. Vysoká počáteční investice je následně vyvážena velmi nízkými provozními náklady.

Druhy tepelných čerpadel

Pro potřeby vytápění většinou používáme takzvaná kompresorová tepelná čerpadla, dále ještě existují absoWPS rpční a hybridní, ale s těmito druhy se z pravidla nesetkáváme. Typ tepelného čerpadla se určuje podle druhu ochlazované a ohřívané látky. V praxi to znamená že tepelná čerpadla rozlišujeme na čerpadla vzduch-voda kde získáváme teplo ochlazením vzduchu, dále na čerpadlo země-voda kde získáváme teplo ze země pomocí hlubiných vrtů, nebo zemního kolektoru a čerpadlo voda-voda kde dochází k odběru tepla ochlazením buď povrchové, nebo podzemní vody. Tyto tři základní typy tepelných čerpadel můžeme ještě doplnit o čerpadlo vzduch-vzduch, které používá získané teplo z odsátého "zkaženého vzduch" k ohřevu čerstvého při větrání budov. Tento systém však spadá spíše do vzduchotechniky a proto se jím naše firma cíleně nezabývá.

Pro ohřev vody nebo pro vytápění rodinných domů jsou na našem trhu dostupná kompaktní tepelná čerpadla mnoha výrobců které dokáží uspokojit i ty nejnáročnější požadavky investorů. U teplovzdušných tepelných čerpadel se často využívá možnost reverzního chodu - zatímco v zimě topí, v létě vzduch v místnosti ochlazují. Tyto systémy se rozšiřují zejména v kancelářských prostorách. Naše firma ve spolupráci přímo s technickou podporou výrobců tepelných čerpadel navrhne optimální řešení pro každý dům, nebo výrobní objekt.

sebesta_24[1].png