TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

"Ušijeme Vám systém na míru"

Naše firma provádí instalaci topných systémů v bytech, domech, bytových domech, průmyslových objektech, apod.

Provádíme instalace všech topných systémů, které jsou schváleny a certifikovány v ČR.

Kotelny na biomasu

Co je to "biomasa"?

Biomasa je hmota organického původu. Pro potřeby vytápění uvažujeme nejčastěji o dřevu, dřevním odpadu        ( štěpka, dřevné pelety, nebo piliny), nebo zemědělské produkty ( obilí, sláma).

Suchou biomasu nejčastěji spalujeme v kotlích speciálně konstruovaných k tomuto účelu. Působením vysokých teplot dochází k uvolňování takzvaného dřevoplynu, který za přítomnosti vzduchu velice dobře hoří, přičemž nedochází k uvolňování velkého množství emisí CO2 a dalších škodlivin, jako je tomu při spalování fosilních paliv v nedokonalých kotlích. Kotle pro rodinné domy pracují obvykle tak, že se palivo nejprve zplyňuje a teprve potom se plyn spaluje. Takový systém umožňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou s plynovými kotli. Kotle spalují nejčastěji polenové dříví či pilinové brikety, někdy v kombinaci se dřevní štěpkou nebo dřevním odpadem.

Kotle pro spalování biomasy

Pro topné systémy s kotelnami na spalování biomasy používáme kotle od renomovaných českých výrobců, jako je Atmos, Agromechanika Lhenice, Viadrus atd.. Tyto kotle jsou nabízeny v širokých výkonových řadách a dále nabízejí několik možností kombinace paliv, například dřevo/pelety, dřevo/uhlí a dřevo/dřevěné brikety. Vzhledem k velmi dobré schopnosti regulace těchto kotlů, nabízí naše firma ke každé aplikaci účinnou regulaci celého systému, která zajistí úsporu paliva a maximální komfort vytápění. Dále nabízíme ke kotlům na biomasu instalaci akumulačních nádrží, které mají velmi příznivý vliv na spotřebu paliva a komfort vytápění. Veškeré systémy montujeme s maximálním důrazem na bezpečnost za použití kvalitních pojistných armatur.

 

Plynové kotelny

Plyn jako palivo k výrobě tepla pro ohřev vody a vytápění slouží řadu let. Jelikož došlo k přechodu od dříve používaného svítiplynu na zemní plyn, který se těží ze zemně většinou společně s ropou, stala se z tohoto paliva velice strategická komodita jejíž cenu významně ovlivňuje celosvětové dění. Proto je potřeba s tímto palivem nakládat co nejhospodárněji.

Rozdělení plynových kotlů

Plynové kotle můžeme v zásadě rozdělit do dvou kategorií a to na kotle závislé ( většinou napojené rovnou do klasického komínu), nebo nezávislé (tzv. turbo kdy je spalovací vzduch nasáván ventilátorem z vnějšího prostředí) na spalovacím vzduchu v prostoru, kde js ou instalované. Toto rozdělení je velmi důležité a je třeba již přemýšlet o umístění plynového spotřebiče již při přípravě stavby. Dále můžeme plynové kotle dělit podle využití vyrobeného tepla. U standartnich kotlů s atmosférickými hořáky dochází k přenosu tepla přes vymněník do vody a zbylé teplo obsažené ve spalinách odchází nevyužité do komína. Druhým typem kotlů jsou takzvané "kondenzační", které využívají navíc zbytkové teplo obsažené ve spalinách, což má významný vliv na spotřebu paliva.  Jelikož je plyn pomněrně drahé palivo, je téměř nutností použít ty nejkvalitnější výrobky na trhu s dokonalou regulaci celého systému. V dnešní době většina výrobců plynových kotlů nabízí zvýhodněné sety se solárními panely na ohřev teplé vody, případně přitápění. Tyto sestavy jsou ekonomicky velice výhodné a přináší velkou finanční úsporu. Naše firma spolupracuje s velkým množstvím firem, díky kterým můžeme tyto kvalitní produkty nabízet velice výhodně. Stejně jako u tepelných čerpadel navrhneme celý systém včetně zajištění všech potřebných revizí.

 

Elektrokotle, kotle na uhlí, krbové vložky...

Troufám si řict, že elektrokotle a kotle pro spalování hnědého a černého uhlí s ruční dodávkou paliva jsou  v dnešní době pouze doplňkovými zdroji pro vytápění a to zejména tam kde je hlavním krytériem při výběru pořizovací cena systému. Jinou kapitolou jsou krbové vložky s vymněníkem, které je možno využívat, jako doplňkový, nebo i hlavní zdroj tepla pro vytápění. Tyto vložky je vhodné kombinovat s akumulační nádrží, do které se ukládají případné přebytky tepla, čímž se výrarně zmenší riziko přetopení krbu. Naše firma dokáže nabídnout nepřeberné množství krbových vložek a to za velice příznivé ceny.

 

Podlahové vytápění

K topnému systému nepatří pouze tzv. "srdce" což je samotný zdroj, ale samozřejmě také systém který předá vyrobené teplo do vytápěných prostorů. Jedním z možných způsobů je podlahové vytápění. Je to jedena z nejvhodnějích možností vytápění. Díky faktu, že máme nohy v teple a hlavu v relativním chladu, cítíme se mnohem tepleji i při menší teplotě okolního vzduchu. Naše firma provádí podlahové vytápění převážně na systémovou desku z extrudovaného plystyrenu o tloušťce 35 mm. Do takto připraveného podkladu naplétáme třívrstvou hadici PE-X hliník PE-X. Tento systém je naprosto bezpečný co se týká těsnosti a díky obchodním partnerům vychází velmi výhodně co se týká ceny.

 

Radiátory, koupelnová tělesa, konvektory

K dalšímu neoddělitelnému článku celého systému patří radiátory, koupelnová tělesa a podlahové konvektory.    V dnešní době již dávno neslouží toto technické zařízení jen k předávání tepla do vytápěného prostoru. Díky mnoha výrobcům si každý zákazník může vybrat přesně to co mu bude přesně vyhovovat i z designové stránky.

 

  • teplovzdušné jednotky plynové nebo teplovodní
sebesta_24[1].png