PLYNOINSTALAČNÍ PRÁCE

Naše společnost provádí plynovodní přípojky objektů od hlavního řaduk HUP objektu nebo areálu z materiálu PE, rozvody plynu  v bytech,rodinných domcích, bytových domech, průmyslových objektech apod. a to jak z mědi, tak z oceli.Samozřejmostí je zajištění revize a projektové dokumentace.

  • výstavba bytových, domovních a průmyslových plynovodů
  • venkovní rozvody plynu STL a NTL
  • rekonstrukce a výstavba kotelen na plynná paliva
  • opravy plynových zařízení
  • dodávka a výměna plynových kotlů a plynových spotřebičů
  • revize a tlakové zkoušky plynovodů
sebesta_24[1].png